úvod                  akce

VÁCLAV HAVEL BÁSNÍK!
   
Četli: Kryštof Čeřovský, Tom Hron, Aleš Kauer, Jiří Šalomoun, Lumíra, Stanislav Gerstner, Marek M. Hnatiak,
Jarda Plvan, Jiří Marek.

Kapela: Kdysi téměř kompletní
   
Divadelní klub, Jihlava
  / 20. ledna 2012 /

foto Josef Stara

 www.kauer.cz

© ZděS 2012