úvod                  akce

VEČER S POEZIÍ NONSENSU
   
Četli: Kryštof Čeřovský, Tom Hron, Aleš Kauer, Jiří Šalomoun, Lumíra,
Jarda Plvan, Jan Typlt, Jan Razima a Lukáš Kundera.

Host: Luboš Fidler
   
Divadelní klub, Jihlava
  / 3. března 2012 /

foto Michal Š. Kouba

 www.kauer.cz

© ZděS 2012