<<<  kresby

   

<<<  menu

   

 

G L A M O U R;   k v ě t n o v á   v ý s t a v a   p r o   K a t e ř i n u  

(24 ks; 85x120 cm, akryl a stříbřenka, na papíře), 2012  

 

 

 

 

 

   

<<<  kresby

   

<<<  menu

   

 www.kauer.cz

© ZděS 2014