úvod         publikování

Krásný vrch šumperský poetický almanach 2007

eskalátor

lidé
když
vstoupí
na eskalátor
divně se zastaví
jde z nich až strach jak nemohou jít
jsou jak nevzhledné sochy moderních sochařů

nechci být nikým tesán a už vůbec ne sochán!
nechci být strašák na kůlu nastražen!
nechci jít a přitom stát!
na schodiště
vede mé
kroky
vůle

 

tři haiku

bytí zlomocné
rulíková ruleto!
v sladkém borůvčí 

   mezi stébla pat
   z duboviny žalud pad
   v lůno šťastných trav

ve snu či bdění
kdo komu napoví zda
je nebo není?

 

***
obouruč očí
sepnu k nebi

provléknu 
tiché echo
uchem jehly
to krédo
ten vzlyk

blick fällt sich 
in blick

a všecko dobré s námi

      

 www.kauer.cz

© ZděS 2009