úvod         publikování

Tvar č.14/2009  Literární obtýdeník

A T R I U M    (fragment)

 

 

I.

Z atria zbývají trosky - ze stínů představa

 

Okrouhlý chrámek je částečně rekonstruován

pro onu mizivou procentuální účast na lásce 

 

 

II.

Odhlédnu

od milostných juvenilií -

stojíš zády ke květům

nohy jako střecha panteonu

nad nimiž dva půlměsíce svírají 

veškerou krásu světa

na nebi je celý Řím

flotilu táhnou napříč půlnocí

stojíš v nakročené cudnosti - nehybný

jako fragment močícího chlapce

 

 

III.

Jen mraky a mraky - bílé zvlněné husté

s dynamickou animací

vyrýsovaná stehna mladíků

jejich úponky pod saténovými nadrchanými spodky

měli se k sobě - tvářemi k úsvitu - osvícení

absolutno zrozené přítomností

úpěnlivá magie dne

zvuky 

vůně

mrazení v zádech

soustředění

pár rychlých tahů - 

tvar tvar tvar

 

 

IV.

Jenom nádech zadržet a zírat zírat zírat

v rozptylu probouzejícího se světla

naslouchat pronikavé šíji plné ozvěn

jak svolává k sobě divoké psy

tak jednoznačně se podvolující

dokonalé symetrii úst

 

 

V.

Postavím proti slunci víno s rudým stínem

Jeho zrání bude výbušné – Dionýsův dar

Mladé víno smíšené s mořskou pěnou a trochou hlíny

 

 

VI.

Za tajemství země

se omlouvám

neuměl jsem docenit

– promiň –

tolik barvotisků přes okraj

zřícených balvanů

rýh a hrnců

vymletých proudící vodou

žeber a žlábků

škrapů a sutě

krasových květů

 

 

VII.

Rybičkou mě pohladil

Po ostří plachého srdce

Jizvu napříč porobil

Přeťal kříž

Přeťal hvězdu v tepně

Morava pláče

Morava za deště

Nezralé plody

Nezhojené rány

 

 

VIII.

Jinoch -

je v tom 

povzdech

říční prolom

i provinění

eruptivní hlas

odkudsi

z nitra artikulace

vyhloubený

vlastní silou

 

 

IX.

Jak si stále méně rozumíme společnou řečí

Jaký pod námi je propastný rozdíl

Jaká nad námi jsou rozepjatá křídla

 

 

X.

Slunce prochází střechou atria

pohybuje stíny spojnic

rekonstruuje světlo - náladu - pocit

 

Je to kolosální

jako střídání božských generací nad světem

      

 www.kauer.cz

© ZděS 2009