Jan Werich: Fimfárum
"Až opadá listí z dubu"

Účast na II. ročníku festivalu Město čte knihu v Šumperku

Martina Johnová, Jana Krčmová, Alexadr Stankuš, Aleš Kauer, Jiří David

Jana Krčmová, Alexadr Stankuš, Aleš Kauer

Martina Johnová, Jana Krčmová, Aleš Kauer, Alexadr Stankuš