Poezie - výtvarné citace - performance

Jiří Brož, Aleš Kauer, Petr Válek, Tomáš R., Michal "Marmy" Ožibko


Muzeum Šumperk - Galerie mladých, 14. května 2010

Aleš Kauer, Tomáš R., Petr Válek, Michal Ožibko

Michal Ožibko, Tomáš R., Aleš Kauer, Petr Válek

Tomáš R.

Michal Ožibko, Petr Válek

Aleš Kauer

instalace AK, levá strana

instalace AK, pravá strana

instalace AK, celek