VÁCLAV HAVEL BÁSNÍK!

Četli: Kryštof Čeřovský, Tom Hron, Aleš Kauer, Jiří Šalomoun, Lumíra, Stanislav Gerstner, Marek M. Hnatiak, Jarda Plvan, Jiří Marek.
Kapela: Kdysi téměř kompletní


Divadelní klub, Jihlava, 20. ledna 2012
foto Josef Stara

úvodní slovo Zdeněk Stejskal

Jiří Marek, Tom Hron, Jarda Plvan, Stanislav Gerstner, Aleš Kauer

Kdysi téměř kompletní

Jiří Šalomoun, Lumíra

Tom Hron

Standa Gerstner, Aleš Kauer, Kryštof Čeřovský, Marek M. Hnatiak

AK

Aleš Kauer, Lumíra

Jarda Plvan (za sloupem - licence DAMU)

Marek M. Hnatiak, Jiří Šalomoun, Lumíra

Aleš Kauer, Lumíra, Jiří Šalomoun

Jiří Marek, Tom Hron, Jarda Plvan

půlnoční zjevení: muž s harmonikou...