Děkujeme za vaše básně 2013

setkání básníků na Kratochvíli


Zámek Kratochvíle, 5. - 8. září 2013
foto Vojtěch Kučera

zámek Kratochvíle

Radek Štěpánek a Vojtěch Kučera

Alžběta Trojanová a Petr Maděra

Pavel Zajíc

Pavel Zajíc

Jiří Staněk

Jiří Staněk

Alžběta Trojanová a Vít Erban

Radek Fridrich

Radek Fridrich

Alžběta Luňáčková

Aleš Kauer

Aleš Kauer

Petr Mezihorák

Petr Mezihorák, Radek Fridrich, Petr Maděra, Pavel zajíc, Vít Erban, Alžběta Luňáčková, Aleš Kauer ležící Jiří Staněk

Já je někdo jiný

Já je někdo jiný

Já je někdo jiný

Já je někdo jiný

Já je někdo jiný

Já je někdo jiný

Já je někdo jiný

Já je někdo jiný