Do-ne-be-an-dě-lům
aneb V rytmu umíráčku

happening na pomezí slova, zvuku, života & smrti


Muzeum Vysočiny Jihlava, 31. října
foto Zdeněk Stejskal

Iglau Ungenau (Martin Dobíšek, Aleš Kauer)

Iglau Ungenau (Martin Dobíšek, Aleš Kauer)

Jan Typlt

Jan Typlt

Jan Typlt

Jiří Šalomoun, Karolína Hlaváčková

Jiří Šalomoun, Karolína Hlaváčková

Karolína Hlaváčková

Tom Hron

Tom Hron

Tom Hron

Klára Plešingerová, Hana Malcová, Romana Šimková

Klára Plešingerová

Hana Malcová

Lumíra

Lumíra

Lumíra

Lumíra

Lukáš Kundera

Lukáš Kundera

Lukáš Kundera

Martin Dobíšek

Aleš Kauer