MΛKE UP NOT WΔR

& festival Literatura žije!

Aleš Kauer, Michaela Pacher


Měsíc ve dne, České Budějovice, 27. dubna 2018
foto Jackelin Mandragor

MΛKE UP NOT WΔR

MΛKE UP NOT WΔR

MΛKE UP NOT WΔR

MΛKE UP NOT WΔR

MΛKE UP NOT WΔR

Měsíc ve dne