Den poezie 2018

Michaela von Pacher, Jan Spěváček, Tomáš Bezfalda Blažek, Bystrá Hyena, Lukáš Černý, Aleš Kauer, hudba Ra Diji Me


Malovaný sál Kavárny Muzeum, Jihlava, 23. listopadu 2018
foto Zdeněk Stejskal

Ra Diji Me

Ra Diji Me

Aleš Kauer

Aleš Kauer

Aleš Kauer

Ra Diji Me

Ra Diji Me

Lukáš Černý

Lukáš Černý

Lukáš Černý

Tomáš Bezfalda Blažek

Tomáš Bezfalda Blažek

Michaela von Pacher

Michaela von Pacher

Michaela von Pacher

Jan Spěváček

Jan Spěváček

Aleš Kauer, Jan Spěváček

Jan Spěváček

Jan Spěváček

Bystrá Hyena

Bystrá Hyena

MΛKE UP NOT WΔR