Jan Kunze & Dan Jedlička:
DEKADENT DEZERT

básnická performance

V dalším cyklu básnických setkávání bych rád představil duo nadšených mladých mužů z okruhu opavského nakladatelství PERPLEX. Jan Kunze – performer, básník, textař, zpěvák (Kofe-in) a Dan Jedlička – básník a hudební producent. Sami sobě kolegové a pro kulturu slezského regionu v současné době nepostradatelní.

Jan Kunze (1976, Opava), Dan Jedlička (1973, Opava)

„Ochutnat krásu věcí. / Prolnout realitu se sny a halucinacemi. / Tak jako se droga míchá s krví…“ … zní motto básnické sbírky Jana Kunzeho Dekadent dezert (2008). Verše rezonující civilností, jako by probíhající v imaginárním hovoru a jdoucí skrze zkratku přímo do krve. Je to poezie extrovertní, okázale pózující a čekající na další uchopení. Sám Jan si je této skutečnosti vědom, proto se snaží prezentovat svoje texty netradiční formou. S použitím projektoru a živých muzikantů posouvá vize vepsané mezi verši do nových souvislostí a zcela přirozeně tak snoubí poezii s technikou jedenadvacátého století.

Dan Jedlička je Janovu uvažování v poezii vzdálen, je ukázněnější. K trojverší „Po dnech mnohomluvných / zase klid / v básni na tři řádky...“ asi není třeba cokoli dodávat. V lyricky rozjímavém debutu Mimoběžky (2007) se protínají přírodní a vztahová témata. Básník neexperimentuje, nesnaží se přijít s novým pohledem za každou cenu. Cena jeho veršů je v umění naplnit zvolená témata a vyhnout se obvyklým klišé. Jemně ironizující barva - „stín silueta / kostelní věže / ona ve stoje a já tak trochu vleže“ je v závěru sbírky tlumena naléhavějšími tóny - „…v tvém objetí už liduprázdno / další noc na náš tichý způsob? / i průvan pod dveřmi toho dnes řekl víc…

Odkazy: myspace.com/jankunze - Perplex.cz

Aleš Kauer, únor 2009
napsáno pro Kulturní život, březen 2009