Duncan Grant

(1885 - 1978, Skotsko)

Bloomsbury Group byla anglická neformální a volně fungující skupina umělců a intelektuálů, která vznikla kolem roku 1905 a jejíž členové se scházeli až do počátku druhé světové války. Svými názory a uměleckými počiny stáli členové skupiny ve výrazné opozici vůči hodnotám své doby (v záležitostech týkajících se hlavně náboženství, umění, sexu, feminismu apod.).

V roce 1958 dostává jeden z členů Bloomsbury Group Duncan Grant zakázku pomalovat freskami stěny Kaple Svatého Blaise v severním Londýně. Smyslnost díla ale vyvolala u zadavatele takovou nevoli, že ji v roce 1964 zavřel. Kaple sloužila až do devadesátých let jako spíž s regály a skříněmi, které měly zakrýt malbu. Teprve s vedením nového biskupa byla kaple zpřístupněna a fresky poškozené vlhkostí znovu obnoveny a vystaveny.

AK