Iglau Ungenau: Žalozpěv starýho Artauda

hudba Aleš Kauer & Jarda Plvan | text Antonin Artaud | video Aleš Kauer

Paris 13. 11. 2015

 

Iglau Ungenau: Citric Acid

hudba Aleš Kauer & Jarda Plvan & Hynek Pham | text Karel Milota | video Aleš Kauer

...hudba je někdy tvořena jednotlivými zvuky či skupinami zvuků, které nejsou podpořeny harmoniemi, ale rozeznívají se v prostoru ticha. Výsledkem této nezávislosti hudby a tance je rytmus, který spíše připomíná mnohost událostí v čase a prostoru - například hvězdy na nebi nebo pozemské dění pozorované ze vzduchu.

Těmito tanci a hudbou neříkáme nic. Jsme dostatečně prostoduší na to, abychom si mysleli, že k řešení něčeho bychom měli použít slova. Raději něco děláme. Smysl toho, co děláme, je určován každým, kdo to vidí a slyší. Na našem nedávném vystoupení v Divadelním klubu v Iglau se student obrátil k druhému studentovi a ptal se: "Co to znamená?" Odpověď jeho přítele zněla: "Uvolni se, tady nejsou žádné symboly, které by tě měly mást. Užívej si to!"

Parafráze Johna Cagea

 

Iglau Ungenau: Puškin

hudba Aleš Kauer & Jarda Plvan & Hynek Pham | text Adam Borzič | video Aleš Kauer

Po dopsání poslední básně se 8. února 1837 Puškin utkal v souboji s pistolemi s milencem své ženy a pozdějším francouzským diplomatem Georgesem d'Anthèsem. Ten byl rychlejší a střelil Puškina do břicha. V hrozných bolestech byl odvezen domů. Carův osobní lékař prohlásil Puškinův stav za beznadějný. O dva dny později umírá.

Dost důvodů si Puškina vážit, zpívat o něm, obdivovat ho a milovat...