Manifest hroucení

hudba Aleš Kauer | básně Marie Feryna

Marie Feryna

<<<
Žíly se podvolily
teče z nich řeč
a tepny pukly řevem
škubnutí systol
echa diastol
tělo jak přelomený luk

Knihy plné prstů
prsty plné knih
z úst leze larva paginace
už mluvím můru
a předem líbám lampu
kdo komu symbiontem
kdo komu na obtíž

Manifest hroucení zavodňuje svět
první květ vypučel
bude to masožravé

Pak už jen slova
bezpečná a chromá
zbavená končetin
je mír
transfuze cizí
převařené řeči

<<<

Až dopíšu tuhle báseň
pomilujeme se
nejlépe jako vždy

Tělo mé se konečně promění
a já na kličkující užovku
surově vybrnkám hymnu hlav
nespásný post punk
soukromou cover verzi
k sevření tvých stehen
koťat k utopení
synekdoch těla a chrámů

A báseň bude hrubý jutový pytel
a až ji dopíšu
prožene se ulicí
a strhne s sebou vše
čeho se dotkne
a my se pomilujeme
nejlépe jako vždy

V tvých očích budou hlavy
v tvých očích bude tér
v mých zkapat zkapat zkapat