Předkládám úzký výběr svých prací (kresebných i básnických), které byly publikovány knižně, časopisecky, ve výtvarných katalozích a na webech.

PUBLIKOVÁNÍ

Polí5; Aleš Kauer - Noir Dream (deníky)

Okraj 6/2018; Sylvian, Tureček (recenze)

Ravt č. 13/2018; Pastorela v hadrech od Gucciho (básně)

Tvar č. 14/2018; První projevy rytmizovaného slova u nás (reflexe)

Okraj 5/2018; Bowie, Duchamp, Strouhal (recenze)

A2 č. 10/2018; Aleš Kauer - Deník (fragment)

Tvar č. 6/2018; Téma Ovidius (anketa)

Má vlast je bledá, plastová; O volbách 2017

Video: Nedělní chvilka poezie, 2017 (video)

Deník Referendum - Jiří Kuběna 31. května 1936 – 10. srpna 2017

Tvar č. 13/2017; Femme fatale (báseň)

Nedělní chvilka poezie, 2017 Aleš Kauer: Vlastní autoportrét v kontextu obrazové tyranie (básně)

Tvar č. 3/2017; Aleš Kauer - Deník (fragment)

Za hranicí ticha - internetová antologie současné poezie (Slovensko) 2015

Artikl č. 1/2015; (básně)

Tvar č. 14/2009; Aleš Kauer - Atrium (básně)

Weles 32-33/2008; Aleš Kauer - Útěk přes pevninskou šíji (básně)

Prostor Zlín 4/2007; Aleš Kauer - Reliéf Altantiku nesluší suchozemcům (básně)

Krásný vrch - almanach šumperských básníků, 2007 (básně)

Almanach HLEDÁNÍ č.35, 2007 (básně)

Verše z autorské soutěže Seifertovy Kralupy 2007

ROZHOVORY

ART Zóna ČT: Hrdé Kvílení, jež protíná mocné ticho v Jihlavě (srpen 2018)

Glosolalia: S dětinským nadšením si chci vše osahat sám (červen 2018)

Kruh je dokonale zaoblený (ale neuzavřený)... (srpen 2015)

Adolescent se oddává umění slova a obrazu; pro Portál české literatury (květen 2014)

Beatnici jsou příliš ukecaní; pro Protisedi.cz (září 2012)

K projektu Líšeňský profil (srpen 2010)

PŘEKLADY

Egy kőrissel, překlad Csehy Zoltán, Müüt (kulturní časopis), Maďarsko, 2014

Mától fogva csak szépséges kottákat írunk (elégiák), překlad C.Zoltán, Tiszatáj (lit.časopis), Maďarsko, 2014

A közös láb hideg nyomai, překlad Csehy Zoltán, Irodalmi szemle (literární časopis), Maďarsko, 2013

Suchoziemcomm nie do twarzy z reliefem, překlad Jaroslaw Pastuszak, Polsko, 2010

MORA BI SPET PRITI - Evropská antologie současné poezie, překlad Taťjana Jamnik, Slovinsko, 2010

120 dnů Sodomy - antologie současné LGBT-literatury, překlad Krystyna Kuznietsová, Ukrajina, 2010

VÝTVARNÉ KATALOGY A ČASOPISY

RedWay Magazin 1/2018; Aleš Kauer: Collectio coleopterorum (září 2018) (červenec 2018)

Glosolália - Rodovo orientovaný časopis; Aleš Kauer: Backstar & Sign "☮" The Times (červenec 2018)

Okraj, noviny OGV (červen 2018)

WELES 50 - Literární revue; Aleš Kauer: 50 kreseb pro sníh (říjen 2012)

PROSTOR ZLÍN 3/2011, Svrchovaně zaplněný prostor (září 2011)

FRAGILE; výstava pro Lily (2011)

Katalog z akce Kateřiny Šedé LÍŠEŇSKÝ PROFIL (2011)

NAROBE - Slovinský časopis kulturní sebeobrany, Ljubljana, Slovinsko (květen 2011)

WORLD GALLERY OF ART ON PAPER - DRAWINGS 2010, Skopje, Macedonia (2010)

PAINt (2009)

Galerie Jiřího Jílka (2007)

V. mezinárodní bienále kresby Plzeň 2006