Krásný vrch

šumperský poetický almanach 2007

   

eskalátor

lidé
když
vstoupí
na eskalátor
divně se zastaví
jde z nich až strach jak nemohou jít
jsou jak nevzhledné sochy moderních sochařů

nechci být nikým tesán a už vůbec ne sochán!
nechci být strašák na kůlu nastražen!
nechci jít a přitom stát!
na schodiště
vede mé
kroky
vůle

tři haiku

bytí zlomocné
rulíková ruleto!
v sladkém borůvčí

mezi stébla pat
z duboviny žalud pad
v lůno šťastných trav

ve snu či bdění
kdo komu napoví zda
je nebo není?

***

obouruč očí
sepnu k nebi

provléknu
tiché echo
uchem jehly
to krédo
ten vzlyk

blick fällt sich
in blick

a všecko dobré s námi