Okraj 5/2018; noviny Oblastní Galerie Vysočina, téma Outsider

Recenze: David Bowie - 1. Outside, Marcel Duchamp - Rozmluvy s Pierrem Cabannem, Jakub Strouhal - Podzimov