Sborník Literární ceny Vladimíra Vokolka

(...) Aleš Kauer ze Šumperka, druhý držitel ocenění poroty, zaslal celý elegický cyklus. Jeho členění a formální stránka je evidentně promyšlená. Jednotlivé fragmenty se skládají v celek: například milostná báseň (Plaché oči při milování) jako by znovu a znovu nabírala dech, jeho texty tak mají jakýsi implicitní dialogický charakter, či při nejmenším působí značně naléhavě. (...)

Marta Ljubková, Sborník Literární ceny Vladimíra Vokolka, říjen 2007