Otevřený dopis kultuře šumperska

Milá, ale především vážená (nejen vážná) Kulturo Města Šumperka! Před dvěma lety jsem četla v jedné spontánní, z ulice vzaté relaci, že ve Městě Š. není „kam jít“! Myšleno „žádná kultura“! Mezitím se naštěstí dosti nadšených vnímatelů vyslovilo s přesným opakem – v Šumperku je tolik kulturních počinů, tolik různorodých kulturních akcí a aktivit, že mnohdy je nutno řešit otázku „kam přednostně jít, koho-co protežovat?!“ Milá Kulturo, já chválím organizátory, kteří Tě personifikují, já jim děkuji! A při této příležitosti se v čase mezi psem a vlkem, tedy v mezidobí deinstalace jedné výstavy v Galerii mladých a instalace další expozice v tomtéž prostoru ptám – Město, Knihovno, Diváku, Posluchači, Publicisté, Studenti, Učitelé..., Vy, kteří jste slyšeli 14.května čtení poezie zábřežského básníka Jiřího Brože či nahlédli do jeho Adolescentem vydané sbírečky Zprávy tísňově, kteří jste slyšeli performanci Petra Válka a Michala Marmy Ožibka, kteří jste vnímali kytaru a písně Tomáše Reinera, a posléze do 27. května pouze vidět mohli CITY Aleše Kauera a CITY Petra Válka, proč (proč proč proč) nereagujete (+/-), vždyť poCITY je třeba sdílet a sdělit., třeba i těm, kteří – ač pozváni – nepřišli, nebo těm, kteří vskutku nemohli...

Milá Kulturo v podobě poezie, hudby, kresby, malby, avantgardního šílenství - vyčkávala jsem (taktizovala jsem?!), neboť jsem očekávala více reakcí na dění v Galerii mladých!(Nebo alespoň ohlas z těch míst, která jsou garantem této trojjediné aktivity v rámci poetického Šumperka - raně jarní Ursonata v Klášterním kostele je minulostí, stejně tak výše zmíněný křest básnické sbírky, ale na podzim zazní - opět v Klášterním kostele - Shakespearovy sonety)... Nedočkala jsem se, kromě jedné psané reakce na patřičných www-stránkách – totiž že ten pátek šestého pátý byl „nářez“, jaký Město v tomto typu umění nezažilo! A nadějná je i vize glosátora a posléze arbitra celého PolyOpusu v Galerii mladých, Michala Ožibka, v tom smyslu, že...´Praha uvidí nevídané, uslyší neslýchané a zažije nezapomenutelné´...

Eva Pálková, Týden Na Severu, 3. června 2010