Doporučené knihy:
Jiří Staněk:
TYRO TRAKL

Salon: literární příloha Práva, březen 2015